15 October 2007

Bummers
yung mga pinaggagawa namin sa sobrang pagkadesperado.

08 September 2007

The Good Word (Redux)
barats and bereta are my favorite youtube comedians, HAHA. this is so cool! and funny!

PANIC! AT THE DISCO: But It's Better If You Do