15 October 2007

Bummers
yung mga pinaggagawa namin sa sobrang pagkadesperado.